పావని రెడ్డి లవ్ లైఫ్ లో ఎవరికీ తెలీని నిజాలు ఇవే…ఆమె ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో?

కాలేజ్ డేస్ నుంచి సినిమాలో చేరాలనే డ్రీమ్ ఉండడంతో స్క్రీన్ మీద మెరిసిన పావని రెడ్డి 1987ఆగస్టు 20 జన్మించింది. హీరోయిన్ కావాలని కలలు కన్న ఈ

Read more
error: Content is protected !!