ఈ రోజు బంగారం,వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే…

Gold price dec 3rd :బంగారం అంటే ఈ రోజుల్లో ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడుతున్నారు. బంగారం ధర ఎప్పుడు తగ్గుతుందా అని ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు అలాగే పెళ్లి అయినా పేరంటం అయినా బంగారం తప్పనిసరిగా కొనాల్సిందే. అందుకే బంగారం ధర మీద ఒక కన్ను వేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు బంగారం ధరలు వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

22 క్యారెట్ బంగారం ధర మొన్నటితో పోలిస్తే నిన్న 10 రూపాయిలు పెరిగి 44160 రూపాయిలుగా ఉంది.
24 క్యారెట్ carat బంగారం ధర మొన్నటితో పోలిస్తే నిన్న 50 రూపాయిలు తగ్గి 49210 రూపాయిలుగా ఉంది.

వెండి ధర 67700 రూపాయలుగా ఉంది