ఏప్రిల్ లో 1000 రూపాయిలు పెరిగిన బంగారం…ఎంత పెరుగుతుందో…?

Today Gold rate in Telugu :బంగారం ధరలు తగ్గాయి అని అనుకున్న ఏప్రిల్ వచ్చేసరికి మరల బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నెలలోనే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. నిన్న మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బంగారం,వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 250 రూపాయిలు పెరిగి 42,650 గా ఉంది
24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 280 రూపాయిలు పెరిగి 46,530 గా ఉంది
వెండి కేజీ ధర 1200 పెరిగి 70,500 గా ఉంది.