50 వేల చేరువలోకి బంగారం….పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే…

Today Gold Rate In India :బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి…తగ్గుతున్నాయి. అయితే ముందు ముందు బంగారం ధరలు దూసుకు వెళ్లతాయని నిపుణులు చెప్పుతున్నారు. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు చాలా ఎలర్ట్ గా ఉండాలి.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 రూపాయిలు తగ్గి 44,590 గా ఉంది
24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 రూపాయిలు తగ్గి 48,650 గా ఉంది.