మహిళలకు బ్యాడ్ న్యూస్- మరల పెరిగిన బంగారం,వెండి ధరలు

Gold and Silver price Today : బంగారం ధరలు ఒక్కో రోజు ఒక్కో రకంగా ఉంటాయి. ఒక రోజు పెరిగితే రెండు రోజులు తగ్గుతూ ఉంటాయి. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయాలి.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 44300 గా ఉంది
24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 48330 గా ఉంది
వెండి కేజీ ధర 67700 గా ఉంది