బంగారం,వెండి కొనాలని చూస్తున్నారా…అయితే ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే…

Gold Silver price Today : బంగారం,వెండి ధరలు ప్రతి రోజు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక రోజు పెరిగితే మరొక రోజు తగ్గుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల కొనాలని ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ధరల మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి. ఇక ధరల విషయానికి వస్తే…

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 100 రూపాయిలు పెరిగి 47750 గా ఉంది
24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 100 రూపాయిలు పెరిగి 52080 గా ఉంది
వెండి కేజీ ధర ఏ మార్పు లేకుండా 66300 గా ఉంది