శివరాత్రి తర్వాత శివుని కృపతో ఈ రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు… మీ రాశి ఉందేమో?

Mahashivratri 2023: ఈ సంవత్సరం మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 18 శనివారం రోజున వచ్చింది. ఆ రోజున భక్తులు శివుణ్ణి భక్తి శ్రద్దలతో కొలుస్తారు. మహా శివరాత్రి చాంద్రమాన నెల లెక్కింపు ప్రకారం మాఘమాసం యొక్క కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి రోజున వస్తుంది. హిందువుల పండుగలలో మహాశివరాత్రి ప్రశస్తమైనది. ప్రతీ ఏటా మాఘ బహుళ చతుర్దశి నాడు చంద్రుడు శివుని జన్మ నక్షత్రమైన ఆరుద్ర యుక్తుడైనప్పుడు వస్తుంది.

శివుడు ఈ రోజే లింగాకారంగా ఆవిర్భవించాడని శివపురాణంలో ఉంది. చాంద్రమాన నెల లెక్క ప్రకారం, ఈ రోజు గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్లో ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలలో వస్తుంది. హిందువుల క్యాలెండర్ నెలలో ఫాల్గుణ మాసము యొక్క కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి. సంవత్సరంలో పన్నెండు శివరాత్రులలో మహా శివరాత్రి అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావింపబడుతుంది.

శివరాత్రి రోజు నుంచి శివుడు కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన యోగాన్ని కల్పించబోతున్నారు. ఆ రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే రాశుల వారు శివరాత్రి రోజున భక్తి శ్రద్దలతో శివుణ్ణి పూజిస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశుల వారు పరం శివునికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రం. ఆ రాశుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. పరమ శివుడు తన ప్రత్యేకమైన కృపను నాలుగు రాసులవారిపై చూపుతున్నారు.

మేష రాశి

ఈ రాశివారు ఎప్పుడు భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటారు. వీరికి భక్తి అధికంగా ఉంటుంది. వీరు శివరాత్రి రోజు శివునికి పూజలు చేస్తారు. వీరికి పూజ చేయటం కుదరకపోయిన ఇంటిలోని వారితో అయినా పూజలు చేయిస్తారు. కానీ పూజ మాత్రం అసలు మానరు. భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడనే విశ్వాసం ఈ రాశివారికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారు భగవంతుణ్ణి ఎక్కువగా నమ్ముతారు.

ఎప్పుడు భగవంతుని స్మరణ చేస్తూనే ఉంటారు. ఈ రాశివారు చెడు పనులు చేయటానికి ఒప్పుకోరు. అలాగే ఎదుటి వారు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోరు. ఎందుకంటే చెడు పనులు చేస్తే భగవంతుడు శిక్షిస్తాడనే నమ్మకం వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల సాధ్యమైనంత వరకు చెడు పనులు చెయ్యరు. ఈ రాశివారు శివరాత్రి రోజు ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెడితే జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలగటమే కాకుండా పరమ శివుని కృప అపారంగా ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి

ఈ రాశివారు హిందూ సంప్రదాయాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మనల్ని ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళతాయనే నమ్మకం ఈ రాసివారిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారికి దేవుని పట్ల భక్తి,శ్రద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రాశి వారిపై పరమశివుని కృప అపారంగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారు ఎవరికైనా సహాయం చేయటానికి ముందు ఉంటారు. శివరాత్రి రోజున కర్కాటక రాశివారు ఆవుకి ఆహారం అందించటం మరియు ఆవుకి చేయగలిగిన సేవలు చేయటం చేస్తే పరం శివుని కృప ఈ రాశివారిపై ఉంటుంది. శివరాత్రి రోజున పూజ చేసి ఉపవాసం,జాగరణ చేస్తే శివుని కృప కలిగి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి.

కన్య రాశి

ఈ రాశివారి మనస్సు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. లోపల ఒకటి బయటకు ఒకటి మాట్లాడరు. ఈ రాశివారు ఏది అనుకుంటే అదే మాట్లాడతారు. వీరికి క్షమా గుణం చాలా ఎక్కువ. క్రమశిక్షణగా ఉంటారు. వీరి మనస్సు చాలా విశాలమైనది. ఈ రాశివారిని ఎవరైనా సహాయం అడిగితే లేదని కాదని అనకుండా సహాయం చేస్తారు. ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే అడిగిన అడగకపోయినా సహాయం చేయటానికి ముందుకు వస్తారు.

అందుకే ఆ పరమ శివునికి ఈ రాశివారు అంటే అపారమైన కృప. పరమ శివుని కృప ఎక్కువగా ఉన్నా ఈ రాశివారికి అప్పుడప్పుడు కొన్ని పరీక్షలు కూడా పెడుతూ ఉంటాడు. ఈ పరీక్షలు జీవితంలో శక్తివంతంగా,మెరుగ్గా ఎదగటానికి సహాయపడతాయి. కన్య రాశివారు శివరాత్రి రోజున శివునికి పాలతో అభిషేకం చేస్తే జాతక దోషాలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. శివరాత్రి రోజున పూజ చేసి ఉపవాసం,జాగరణ చేస్తే శివుని కృప కలిగి ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు.

కుంభ రాశి

ఈ రాశివారికి దేవుని పట్ల భక్తి,భయం,నమ్మకం అన్ని ఉన్నా బయటకు అసలు కన్పించరు. వీరిని చుస్తే అసలు దేవుని పట్ల భక్తి ఉందని ఎవరు నమ్మరు. నలుగురిలో వీరి భక్తిని బయట పెట్టరు. కుంభ రాశివారు ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే అసలు చూడలేరు. వీరికి స్వచ్ఛమైన మనస్సు ఉండుట వలన ఎవరైనా కపట ప్రేమ చూపినా సరే అది నిజమే అని అనుకొనే అమాయకులు.

ఈ రాశివారిని ఎవరైనా సరే చాలా సులువుగా మోసం చేసేస్తారు. అందువల్ల శివుని కృప ఈ రాశివారిపై అపారంగా ఉంటుంది. శివరాత్రి రోజు ఈ రాశివారు శివునికి పూజ చేసి శివ అస్తోత్రాన్ని పఠించి,అభిషేకాలు చేసి,ఉపవాసం,జాగారణ చేస్తే జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి.