విలక్షణ నటుడు నాజర్.. గుర్తింపు తెచ్చిన 10 పాత్రలు

బాహుబలి సినిమాలో బిజ్జలదేవ పాత్ర ‘దూకుడు’ సినిమాలో పోలీస్ ఆఫీసర్ మూర్తి పాత్ర ‘పోకిరి’ సినిమాలో మహేష్ బాబు తండ్రిగా చంటి సినిమాలో చెల్లిపై ప్రేమను చూపే

Read more