నవంబర్ 23 కార్తీక పౌర్ణమి రోజు 365 వత్తుల కట్టను వెలిగించే పద్దతి… ఎందుకు వెలిగించాలో తెలుసా?

కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి రోజు శివాలయానికి వెళ్లి గాని ఇంటిలో తులసి చెట్టు దగ్గర కానీ ఉసిరి చెట్టు దగ్గర కానీ 365 వత్తులను వెలిగిస్తూ ఉంటాం.

Read more