ఆవిరితో కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

సాదారణంగా మనం జలుబు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆవిరి పడతాము. కొందరు ఫేషియల్ సమయంలో స్టిమింగ్ కి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. నిజానికి తరచూ ఇలా చేయుట వలన చర్మానికి

Read more

కరోనా సమయంలో ఆవిరి పడుతున్నారా…మిస్ కాకుండా చూడండి

మనకు రొంప వచ్చినప్పుడు ముక్కు దిబ్బడతో చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ఆ సమయంలో ఆవిరి పట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆవిరి పట్టినప్పుడు ఆ నీటిలో కాస్త విక్స్ ,పసుపు

Read more