జయచిత్ర గుర్తు ఉందా…ఇప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలిస్తే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది

మనకి బాగా గుర్తున్న అబ్బాయిగారు సినిమాలో పొగరున్న అత్తగారు పాత్ర లోకి వెళ్తే, ఠక్కున జయచిత్ర స్ఫురిస్తుంది. ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా రాణించిన ఈమె ఇప్పుడు ఎలాంటి

Read more