సింగర్స్ ని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాయాక్టర్స్ ఎవరో తెలుసా?

పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు,ప్రేమ పెళ్లిళ్లు కూడా సమాజంలో జరుగుతున్నాయి. ఇక సినిమా రంగంలో అయితే పెద్దలు కుదిర్చిన వాటికన్నా ప్రేమ పెళ్లిళ్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మరీ

Read more