సింధు తులానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తోంది? భర్త ఎవరో తెలుసా?

చూడగానే ఆకట్టుకొనే రూపంతో ఉండే సింధు తులాని ముంబై భామ అయినా దక్షిణాదిన దాదాపు అన్ని భాషల్లోనూ ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. తమిళం, కన్నడ భాషల్లో చేసినా తెలుగు

Read more