లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ సినిమా తీసిన అగస్త్య మంజు ఎవరు…. నమ్మలేని నిజాలు

సాధారణంగా సినిమా అంటే ఒకడే డైరెక్టర్ ఉంటాడు. మిగిలినవాళ్లు ఉంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గానో,అసోసియేటెడ్ డైరెక్టర్ గానో పేరు వేస్తారు. బాగా కష్టపడినా సరే అసోసియేటెడ్ డైరెక్టర్

Read more