ఒక్క రోజులోనే ముఖంపై ఎంతటి నల్లటి మచ్చలు ఉన్నా తొలగిపోయి తెల్లగా మెరిసిపోతారు

Alovera Face Glow Tips In telugu : ఈ రోజుల్లో ముఖం అందంగా తెల్లగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎంత ఖర్చు

Read more

ఇలా చేస్తే ఒక్క రోజులోనే ముఖంపై ఎంతటి నల్లటి మచ్చలు ఉన్నా తొలగిపోయి తెల్లగా మెరిసిపోతారు

Face Glow tips in telugu : ఈ రోజుల్లో కాలుష్యం పెరిగిపోయి ముఖంపై మలినాలు, డస్ట్ వంటివి పేరుకుపోవడం సర్వ సాధారణం అయ్యిపోయింది. ముఖాన్ని ఆలా

Read more

కలబందలో ఇది కలిపి రాస్తే ఎంతటి నల్లని ముఖం అయినా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Alovera Face Pack : ప్రతి ఒక్కరు ముఖం అందంగా తెల్లగా కాంతివంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది సహజం కూడా. అయితే దాని కోసం ఎన్నో రకాల

Read more

ఫంక్షన్ కి వెళ్ళే 10 నిమిషాల ముందు ఇలా చేస్తే ముఖం తెల్లగా,కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది

Sandalwood benefits :ఫంక్షన్ కి వెళ్లినప్పుడు ముఖం తెల్లగా కాంతివంతంగా మెరవాలంటే బ్యూటీ పార్లర్ చుట్టూ తిరగవలసిన అవసరం లేదు. వేల కొద్ది డబ్బును ఖర్చు పెట్టవలసిన

Read more