ఇషా అంబానీ – ఆనంద్ పిరమల్ పెళ్లి లో అసలు వింత ఏమిటో తెలుసా

పెళ్లంటే నూరేళ్ళ పంట. ఇందుకోసం భూదేవి అంత అరుగు ,ఆకాశమంత పందిరి అంటారు. మామూలు పెళ్లిళ్లే వీరలెవెల్లో జరుగుతుంటే, మరి గొప్పింటి పెళ్లిళ్లు అయితే ఇక చెప్పాలా?

Read more

ఇషా అంబానీ – ఆనంద్ పిరమల్ కి మధ్య ఉన్న ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా

డబ్బుంటే హంగామాకి హడావిడికి కొదవ ఉండదు. అందుకే గొప్పింటి పెళ్లిళ్లు ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక ముఖేష్ అంబానీ ఏకైక కూతురు ఈషా అంబానీ కూతురు పెళ్లి అంటే వేరే

Read more