అరటిపండుతో ఏ సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచ్చు… తెలుసా?

అరటిపండు శుభకార్యాలలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అలాగే మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి నప్పుడు బొట్టు పెట్టీ చేతిలో రెండు అరటి పళ్ళు పెట్టడం ఆనవాయితీ. అరటి

Read more

అరటిపండులో ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

అరటి పండు అనేది ప్రకృతి ఇచ్చిన గొప్ప అల్పాహారాల్లో ఒకటి. కానీ అది మనకు ఎంత మంచి చేస్తుందో తెలుసా? అరటిపండులో అనేక అసాదారణ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.

Read more