ఆస్తి కోసం దాసరి కొడుకుల మధ్య వివాదం.. నిజాలను బహిరంగం చేసిన పెద్ద కోడలు

సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో శైలి. కొందరు తమ కుటుంబాలను ముందుగానే చక్కబెట్టుకుంటే,మరికొన్ని కుటుంబాల్లో వివాదాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. సెలబ్రిటీగా ఎంతో పాపులారీటీ సాధించుకున్నా, వాళ్ళు పోయాక కుటుంబంలో

Read more