నరనరాల్లో బలం పెరిగి నరాల బలహీనత, ఒత్తిడి తగ్గి మెదడు మెరుపు వేగంతో పనిచేస్తుంది

Reduces Nerve Weakness : ఈ రోజు అశ్వగంధ విత్తనాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ గింజలను ఎక్కువగా ఆయుర్వేదంలో వాడతారు. Ashwagandha seeds లో ఎన్నో ఔషద

Read more