ఆగస్టు 6 శుక్రవారం ఎన్ని సినిమాలు విడుదల అవుతున్నాయి తెలుసా ?

August 6th movies :శుక్రవారం వచ్చింది అంటే సినిమాలు విడుదలకు క్యూ కడుతూనే ఉంటాయి అయితే కరోనా పుణ్యమా అని ఈ మధ్యకాలంలో లో థియేటర్స్ వైపు

Read more