పవన్ బద్రి సినిమా ఎన్నికోట్ల లాభాన్ని తెచ్చిందో తెలుసా ?

21 years for badri :సుమన్ హీరోగా పాండు… కృష్ణ హీరోగా తిల్లానా .. రెండు సినిమాలు వచ్చినట్టే వచ్చి ఆగిపోయాయి. సాంగ్స్,షూటింగ్ కూడా చేసినా ఎందుకో

Read more

బద్రి సినిమా వెనక ఉన్న నమ్మలేని నిజాలు…ఎన్ని కోట్ల లాభమో ?

సుమన్ హీరోగా పాండు… కృష్ణ హీరోగా తిల్లానా .. రెండు సినిమాలు వచ్చినట్టే వచ్చి ఆగిపోయాయి. సాంగ్స్,షూటింగ్ కూడా చేసినా ఎందుకో ఆగిపోయాయి. దూరదర్శన్ లో పనిచేసిన

Read more