నారా బ్రాహ్మణి కి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? నమ్మలేని నిజాలు

గొప్పింటి పిల్లలు, పెద్దింటి పిల్లలు అంటుంటాం. కరక్టే కానీ,ఏ ఇంటి బిడ్డ అయినా,ఆడ మగా తేడా లేకుండా స్వతంత్ర భావాలతో ఎదగనీయాలి. అది వ్యాపార రంగమైనా, రాజకీయరంగమైనా,

Read more