అఖిల ప్రియ మొదటి భర్త ఎవరి కొడుకో తెలుసా?

భూమా అఖిల ప్రియ రాయలసీమలోని కర్నూల్ జిల్లాలో ఒక వెలుగు వెలిగిన భూమా నాగిరెడ్డి కూతురుగా అందరికి తెలుసు. భూమా నాగిరెడ్డి భార్య శోభా నాగిరెడ్డి అకాల

Read more