దోమలు ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారికి ఎక్కువ కుడతాయి…ఎందుకో తెలుసా?

Which Blood group does Mosquitoes likes Most : దోమలు చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరిని కుడతాయని, వాటికి బేధాలు ఏమీ ఉండవని, అవి

Read more

బ్లడ్ గ్రూప్ ‘O” బట్టి మీ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

బ్లడ్ గ్రూప్ O వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఆశయం, నాయకత్వం,నైపుణ్యాలు మరియు అన్ని సానుకూల లక్షణాలు ఉంటాయి. మరో వైపు దురహంకారం మరియు అతి నాటకీయత ఉంటాయి. సోషల్

Read more