సీనియర్ నటుడు వినోద్ చనిపోయి ఒక రోజు కూడా కాలేదు…అయన కొడుకు చేసిన పని తెలిస్తే కనీళ్ళు ఆగవు

పుట్టిన వాడు మరణించక, మరిణించినవాడు పుట్టక తప్పదు అన్నది నిజమే అయినా,ఇంకా వయస్సు ఉండగానే హఠాన్మరణం చెందితే వారి కుటుంబం తీరని విషాదంలో మునిగిపోవడం సహజం. సరిగ్గా

Read more