రాత్రి పడుకొనే ముందు బ్రష్ చేయటం అవసరమా?

Brush your teeth every night : రాత్రివేళల్లో నిద్రపోయినా సరే… తప్పనిసరిగా బ్రష్ చేసుకుని పడుకోవాలి. నిజానికి పగటివేళ కంటే రాత్రివేళల్లోనే నోటిలో సూక్ష్మక్రిములు ఎక్కువగా

Read more