రైలు ప్రయాణం చేస్తే ఈ పాయింట్స్ పాటించాల్సిందే…లేకపోతే…?

ఇకపై ట్రైన్ బుక్ చేసుకొని ప్రయాణం చేసేవారికి భారతీయ రైల్వే కొన్ని ముఖ్యమైన నిబంధనలను సూచించింది. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా 9 అంశాలతో

Read more
error: Content is protected !!