జుట్టు రాలకుండా ఉండాలంటే….క్యారట్ హెయిర్ ప్యాక్స్

Hair Fall Tips In Telugu :రెండు క్యారట్ లను తీసుకోని మెత్తగా ఉడికించాలి. ఆ నీటితో పాటే క్యారట్ ను మెత్తని పేస్ట్ గా చేయాలి.

Read more