జులై 27 చంద్రగ్రహణం ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో తెలుసా?

జులై 27వ తేదీ ఆషాఢ శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి శుక్రవారం నాడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం గా ఏర్పడబోతున్న ఈ గ్రహణం ఏ ఏ

Read more

2018 జూలై 27 సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం రోజు ఏ నక్షత్రం వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?

గ్రహణాలు ఏర్పడడం మామూలే కానీ గ్రహణ ప్రభావం కొన్ని రాశులపై పడుతుందని అందుచేతే అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య వేత్తలు ముందుగానే చెబుతుంటారు. ఇక

Read more