ఈ నెల 21 న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం మన భారత దేశంలో కనిపిస్తుందా… నియమాలు పాటించాలా? ఏ రాశివారు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

ఈ నెల 21 న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. పుష్య మాసంలో శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి తిధి రోజున జనవరి 21 సోమవారం సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం

Read more