ఛత్రపతి సినిమా గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా….లాభం ఎన్ని కోట్లో ?

సినిమాల్లో కొందరి కాంబినేషన్ అదిరిపోతోంది. కానీ ఎందుకో ఎప్పటికో కానీ అది జరగదు. సరిగ్గా ప్రభాస్,ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్ కి అలాగే చాలా టైం పట్టేసింది.

Read more