చెరకు రసం ఎక్కువగా తాగుతున్నారా… ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు…

Sugarcane juice Health benefits In telugu : చెరకు రసంలో ఎన్నో పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మనలో కొంత మంది చెరకు రసం

Read more

చెరకు రసంతో సన్నగా మారొచ్చు… దీనిలో నిజం ఎంత ?

తీయని చెరకు రసాన్ని ఇష్టపడని వారెవరు?.. అందులోనూ వేసవిలో మరీ ఇష్టంగా తాగేస్తారు. సహజ సిద్ధంగా దొరికే తీయని రసం చెరకు రసం. ఇందులో ఉండే సుగుణాలు

Read more