చెరకు రసం త్రాగుతున్నారా….. అయితే ఆ విషయంలో జాగ్రత్త…???

వేసవికాలం మొదలైంది. ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వేసవిలో దాహాన్ని తీర్చుకోవటానికి కొబ్బరిబోండం, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లు, మజ్జిగ, లస్సి, కూల్ డ్రింక్స్, నీళ్లు… ఇలా రకరకాల పానీయాలను

Read more