ఈ టాప్ హీరోయిన్ ని గుర్తు పట్టారా?

ఈ ఫోటోలో ఉన్న టాప్ హీరోయిన్ ని గుర్తు పట్టారా? ఆమె తన చిన్నప్పటి ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి ఆ ఫోటో గురించి వివరణ

Read more

గాంధీ గారి బాల్యం,విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగిందో తెలుసా?

“మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ” 1869 అక్టోబరు 2 వ తేదీన (శుక్ల నామ సంవత్సరం బాధ్రపద బహుళ ద్వాదశి శనివారం) గుజరాత్ లోని పోర్ బందర్లో

Read more