30 ఏళ్ల నుండి షుగర్ ఉన్నా, 300 లేదా 400 ఉన్నా సరే ఈ డ్రింక్ 7 రోజుల్లో తగ్గిస్తుంది… ఇది నిజం

cinnamon and mint Drink In Telugu : డయాబెటిస్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే చాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే జీవిత కాలం మందులు వాడుతూ ఉండాలి. డయాబెటిస్

Read more

ఈ ఆకులను మరిగించి నీటిని తాగితే జీర్ణ వ్యవస్థను క్లియర్ చేస్తూ డయాబెటిస్ ని తగ్గిస్తుంది

Cinnamon mint tea benefits : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే డయాబెటిస్ వచ్చేస్తుంది ఒక్కసారి డయాబెటిస్ వచ్చిందంటే జీవితకాలం మందులు వాడాలి. అలాగే

Read more