కేసీఆర్ బాడీగార్డ్స్ కళ్ళకు అద్దాలు,చేతిలో బ్రీఫ్ కేస్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే?

ప్రముఖులకు భద్రత కల్పించడం చూస్తుంటాం. ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రులు,ఇంకా పలుచోట్ల విపక్షనేతలు ఇలా చాలా మందికి జెడ్ క్యాటగిరీ, జెడ్ ప్లస్ ఇలా రకరకాల భద్రత ఉండడం సహజం.

Read more