ఖాళీ కొబ్బరి చిప్ప ఖరీదు రూ 1400…. ఎందుకో చూడండి

కొబ్బరి బొండం తాగితే మహా అయితే 40రూపాయల ధర మించదు. ఇక కొబ్బరికాయ రేటు కూడా 20రూపాయలుంటుంది. అయితే కొబ్బరి చిప్ప ఖరీదు మాత్రం ఏకంగా 1400అంటే

Read more