బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళటానికి సమయం లేనివారు…ఇలా చేస్తే ముఖం తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

coffee Face Glow Tips In Telugu : ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి అందం మీద శ్రద్ద బాగా పెరిగింది. ముఖం మీద నల్లని

Read more

ఇలా చేస్తే ముఖం ఎంత నల్లగా,జిడ్డుగా ఉన్నా సరే తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Face Glow Tips In tips : ముఖం మీద మచ్చలు లేకుండా అందంగా,తెల్లగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ముఖం తెల్లగా మెరవటానికి మరియు జిడ్డు

Read more

కాఫీ పొడిలో ఇది కలిపి రాస్తే నల్లని మచ్చలు అన్నీ తొలగిపోయి ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది

Lemon face pack : ఈ మధ్యకాలంలో ఆడ,మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ముఖం అందంగా, కాంతివంతంగా మెరవాలని కోరు కుంటున్నారు. అలా కోరుకోవడం

Read more

ఫ్రిజ్ లో కాఫీపొడి పెడుతున్నారా… ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ?

kitchen tips in telugu :ఈ రోజుల్లో ఫ్రిజ్ లేని ఇల్లు అంటూ లేదు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ను ఫ్రిజ్ ఉంటుంది. ఫ్రిజ్ ధరలు కూడా

Read more