శ్రీదేవికీ జయప్రదకి చెడిపోవడానికి అసలు కారణం ఇదే

శ్రీదేవి,జయప్రద ఇద్దరూ టాప్ స్టార్ హీరోయిన్స్. తెలుగులో ఇద్దరు కలిసి చాలా సినిమాల్లో నటించి స్టార్ డమ్ సంపాదించారు. శ్రీదేవి,జయప్రద ఇద్దరూ ఒకేసారి బాలీవుడ్ కి వెళ్లారు.

Read more