ఈ కమెడియన్ జీవితంలో జరిగిన తప్పుని ఎలా సరిదిద్దుకున్నాడో చూడండి

తెలుగు భాష అదృష్టమో ఏమో గానీ ఏ భాషలోనూ లేని కమెడియన్స్ తెలుగు లోనే ఉన్నారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో దాదాపు 70మంది కమెడియన్స్ వున్నారంటే అర్ధం

Read more