ఇంట్లో వంటవానికి ఊహించని గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కేసీఆర్

సాధారణంగా ఎవరైనా ఇళ్లల్లో పనిచేసే పనివాళ్ల ఇళ్లల్లో గానీ,యుక్తవయస్సులో గల పనివాళ్లకు గానీ శుభ కార్యాలు జరుగుతుంటే చేతనైనంత సాయం చేయడం రివాజు. కానీ తెలంగాణా సీఎం

Read more