కాఫీ,టీ,కూల్ డ్రింక్ లతో మందులను వేసుకుంటే ఏమి అవుతుందో తెలుసా?

do you take medicines with coffee or cool drinks : మనకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళితే మందులను ఇస్తారు. మనలో

Read more

కూల్ డ్రింక్స్ త్రాగుతున్నారా….ఈ నిజాలు తెలిస్తే జీవితంలో అసలు తాగరు

cool drinks Side Effects : వేసవి కాలం వచ్చేసింది. ఈ వేసవిలో విపరీతమైన ఎండల కారణంగా బయటకు వెళ్ళితే వడదెబ్బ తగలటం ఖాయం. అందువల్ల చాలా

Read more

కూల్ డ్రింక్స్ మన శరీరానికి చేసే హాని గురించి తెలుసా…అసలు నమ్మలేరు

Cool Drinks Side Effects :సాధారణంగా మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ముందుగా కూల్ డ్రింక్ ఇస్తూ ఉంటాం. కూల్ డ్రింక్ త్రాగటం వలన అప్పటికి ఏమి

Read more

కూల్ డ్రింక్ త్రాగకుండా….ఇలా కూడా వాడవచ్చు

cold drinks benefits : మనం సాధారణంగా విపరీతంగా దాహం వేసినప్పుడు లేదా కొంచెం నీరసంగా అనిపించినప్పుడు త్రాగుతూ ఉంటాం. కానీ కొంతమంది అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా

Read more