కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ నీరజ గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

costume designer neeraja :సినిమాల్లో తెరవెనుక పనిచేసే విభాగాల్లో కాస్ట్యూమ్స్ విభాగం ఒకటి. ఎలాంటి డ్రెస్సులు వేయాలి, ఎలా ఆకర్షణీయంగా డ్రెస్సుల్లో చూపించాలని కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ చూస్తుంటారు.కాస్ట్యూమ్స్

Read more