ఈ నటున్ని గుర్తు పట్టారా…ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నారో తెలుసా?

Costumes Krishna Unknown facts : అన్ని రంగాల్లో మోసాలు ఉంటాయి. చాలామంది మోసపోతుంటారు. ఇక సినిమా రంగంలో కూగా హేమాహేమీలే మోసపోయారు. ఒకప్పుడు కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్

Read more