1 కప్పు నీరసం,నిస్సత్తువ,అలసట లేకుండా చేయటమే కాకుండా శరీరంలో వేడిని తగ్గిస్తుంది

Summer Curd Rice : వేసవికాలంలో శరీరంలో వేడి అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే అలసట,నీరసం వంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే వేడిని

Read more

పెరుగు అన్నంలో మామిడి పండు తింటున్నారా… శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Mango And Curd Rice :మామిడి పండు అంటే చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు అయితే ఎక్కువగా తింటే

Read more