మీ కొత్త కరెన్సీ నోట్లు చిరిగాయా ..? మార్చుకోవటం ఎలానో చూడండి

నోట్ల రద్దు నేపథ్యంలో విడుదల కేంద్రం హడావుడిగా నోట్ల రద్దు చేసి కొత్త నోట్లను వాడుకలోకి తీసుకువచ్చింది.అయితే… కొత్తగా వచ్చిన నోట్లు చాలా నాసిరకంగా… ఉన్నాయని… ప్రజల

Read more