ఎలిమినేషన్ తప్పించుకోడానికి ఈ ముగ్గురూ భారీ కుట్ర… ఏమిటో తెలుసా?

గెలవడానికి ట్రై చేస్తూనే, గెలుపు ఓటములను ఒకేలా చూస్తారు కొందరు. ఇక మరికొందరు అయితే ఎలాగైనా గెలవాలని ప్లాన్ చేస్తారు. ఇందుకోసం ఏ అవకాశాన్ని జారవిడిచుకోరు. ఇదంతా

Read more