ఈ ఫోటోలో వెంకటేష్ తో పాటు ఉన్న యంగ్ హీరో ఎవరో తెలుసా?

ఈ ఫొటోలో వెంకటేష్ తో పాటు అల్లరిగా నల్లని టీ షర్ట్ లో కన్పిస్తున్న ఈ కుర్రాడు ఎవరో గుర్తు పట్టారా? చాలా మంది గుర్తు పట్టకపోవచ్చు.

Read more

దేవదాసు సినిమాతో సంచలనం సృష్టిస్తున్న రష్మిక గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

ఒక్కొక్కరు ఎంట్రీ ఇచ్చిన వేళా విశేషమో ఏమో గానీ వారికి ఇక తిరుగుండదు అంటారు. అలా తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన వరుస

Read more