దేవీ పుత్రుడు సినిమా గురించి కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు

Venkatesh Devi Putrudu Movie :అప్పటి కిడ్స్ కి స్వీట్ మెమరీ మూవీ గా నిల్చిన దేవిపుత్రుడు ప్లాప్ టాక్ తెచ్చుకున్నా అంత్యంత సాంకేతిక విలువలతో ,

Read more