ధనత్రయోదశి రోజు తప్పనిసరిగా కొనవలసిన వస్తువులు ఏమిటో తెలుసా?…ఆ వస్తువులను కొంటె?

ఎప్పటిలాగే ఈ సారి కూడా దీపావళి వస్తోంది. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఈ పండుగను జరుపుకునేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే పటాకులు కొనడం,

Read more